Home Opleidingen
 
Opleidingen

Training Communicatie / De Kunst van Leren Kijken

Oliver Hardy was de eerste filmacteur die rechtstreeks in de camera keek en daardoor de kijker direct betrok bij de actie. Het is de stellige overtuiging van de trainers van GEIERTUM dat succesvolle communicatie en geslaagde interactie begint bij Kijken. Omdat onze werklocatie tevens een beeldentuin is en de trainers ook beeldend kunstenaars zijn is het logisch dat de training De Kunst van Leren Kijken is ontwikkeld. In een workshop-achtige setting worden de deelnemers geleerd te werken aan sculpturen. Er wordt gewezen op het belang van de functie van kijken. Kijken is heel iets anders dan zien. Kijken moet je Leren. Het scheppen van Kunst kan niet eerder dan dat je geleerd hebt te kijken. Deze training omvat feitelijk alles waar wij voor staan. Alle begin van goede communicatie begint met kijken. Kunst staat in dit geval voor vaardigheid en scheppingskracht en het staat voor het (kunst)werk zelf. Oliver Hardy was ook een van de eerste filmacteurs die in de tijd van de stomme film als geen ander de kunst van non-verbale communicatie beheerste. Door deze training te volgen wordt u zich bewust van uw vaardigheidsniveau in uw houding, uitstraling, de manier waarop u kijkt en beweegt, zit en staat. Zonder veel woorden te spreken kunt u al heel veel zeggen, en dat leert u in deze training. 

Training Management

Hierbij moet u denken aan een meerdaagse training op de werklocatie in Ermelo. De nadruk bij deze training ligt op het vergroten van het empathisch vermogen van de deelnemers als sleutel tot betere samenwerking en onderling cohesie. Ontdekking van complementaire eigenschappen bij collega’s met wie men elke dag nauw samenwerkt. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Er zijn buitenactiviteiten overdag en ‘s avonds studie. De niet alledaagse benaderingswijze van de trainer(s) die als een “undercovertype/toneelpersonage” interactief problemen in kaart brengt en oplossingen aanreikt en/of de weg voor deelnemers wijst om zelf tot oplossingen te komen, is zeer functioneel! Er wordt gebruikt gemaakt van "De Hefbrug" die als metafoor staat voor de werkvloer. Tevens worden cursisten uitgedaagd om met verschillende materialen een kunstwerk te scheppen. Dit proces is een wezenlijk onderdeel in het in kaart brengen van je eigen profiel en dat van de ander. Alles met het doel om beter te worden.

Training Taalverwerving Duits.

Centraal staat het aanleren van het Duits op verschillende niveaus voor zowel consumptief als productief gebruik. Consumptief als het gaat om het op de juiste manier lezen van Duitse informatie en het goed luisteren naar de Duitse taal. Productief als het gaat om op gewenst niveau te kunnen schrijven en converseren. Al naar gelang de wensen en behoeften van de opdrachtgever wordt er op basis van intakegesprekken met deelnemers aan de trainingen en na uitvoerige oriëntatie van het werkveld en gestelde einddoelen, een op maat gemaakte training ontwikkeld. De trainingen kunnen vanzelfsprekend in-company gegeven worden, maar kunnen ook op de werklocatie van GEIERTUM worden gehouden. De duur van de trainingen, de frequentie van de lessen, de grootte van de groepen e.d. wordt na overleg met alle betrokkenen en op basis van vooropleiding van de deelnemers vastgesteld. Aan deze trainingen zijn examens en certificeringen verbonden, welke op basis van ENDaF normering zijn opgesteld. Flexibiliteit is hierin ons handelsmerk maar geen doel op zich. Flexibiliteit is ook een vertrekpunt van waaruit wij zowel groepstrainingen als individuele opleidingen ontwikkelen en uitvoeren.

Training POP.

Dat staat voor persoonlijk ontwikkelingsplan. Meestal betreft het hier een individueel opleidingstraject, en in sommige gevallen een opleiding voor een kleine groep. Deelnemers worden beoordeeld op ( Duitse) communicatieve taalvaardigheden, tempo van spreken, non-verbale communicatie en sociale vaardigheden. Aspecten die van belang zijn om succesvol te kunnen onderhandelen op niveau waar de deelnemers in de toekomst moet opereren. De opdrachtgever krijgt advies en aanbevelingen t.a.v. de deelnemers, en antwoord op de vraag: “Is hij/zij de juiste persoon op de juiste plek en in de juiste functie?” In deze training gaat het dus niet alleen maar om ( Duitse) taalbeheersing, maar ook om non-verbale communicatie en algehele attitude van de deelnemer.

Training Cultuureducatie

In het verlengde van zowel management- als poptrainingen ligt de cursus cultuureducatie. Nederlandse bedrijven die nauw samen willen werken met Duitse ondernemingen en andersom kunnen die samenwerking sterk verbeteren door veel meer kennis en inzicht te verkijgen in de verschillen van bedrijfscultuur. De besluitvorming, de taal, gewoonten, omgang met medewerkers en de interne verhoudingen zijn in de beide buurlanden geheel anders. Om tot succesvolle cohesie te komen is het van belang dat u daarvan op de hoogte raakt en is het ook wezenlijk dat u overeenkomsten vindt. Op de zoektocht naar die kennis hebben wij een opleiding ontwikkeld waarin u leert die cultuurverschillen te overbruggen en zo tot een gemeenschappelijk en voor alle betrokkenen aanvaardbare (werk)norm te komen. 

Vertaling

Al meer dan 20 jaar verzorgen wij Duits-Nederlands en Nederlands-Duits vertalingen voor tal van bedrijven, non-profitorganisaties, instellingen en particulieren. Intake, tijdsduur op basis van het aantal woorden en kosten worden vooraf met ons afgesproken, zodat u precies weet waaraan u toe bent en zorgeloos het eindresultaat tegemoet kunt zien.

Laatst aangepast op vrijdag, 11 december 2009 09:59